Pedagogika planu daltońskiego część 2.

Pedagogika planu daltońskiego część 2.

Premiera 1 maja 2020.

Druga część wprowadzenia do pedagogiki planu daltońskiego przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli, studentów pedagogiki, którzy poszukują nowoczesnych narzędzi do prowadzenia ciekawej, angażującej edukacji mającej na celu wyposażenie dzieci w kompetencje niezbędne do życia w dorosłym świecie.

Dostęp do wszystkich materiałów online przez 12 miesięcy od daty zakupu, 24/7.

W pakiecie tym znajdziecie następujące kursy:

1. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego – kurs, w którym otrzymacie wiedzę na temat tego w jaki sposób zbudować zajęcia (lekcję) daltońskie, aby uzyskać zaangażowanie u dzieci oraz efektywnie poprowadzić proces edukacji, mającej na celu zarówno realizację podstawy programowej jak i wyposażenie dzieci w kompetencji wynikające z 3 filarów: Samodzielności, Odpowiedzialności i Współpracy. Jest to moduł, podczas którego prowadzimy analizę przygotowania i prowadzenia zajęć daltońskich w oparciu o dydaktykę, poznaną podczas nauki na uczelniach pedagogicznych oraz o doświadczenia edukatorów daltońskich, którzy od blisko 100 lat czerpią ze źródeł, które swój początek mają jeszcze w nurcie Nowego Wychowania.
2. Organizacja przestrzeni w edukacji daltońskiej – to kurs, w czasie którego dowiesz się na jakie elementy wystroju sali powinniśmy zwrócić uwagę aby nie zakłócało procesu edukacyjnego oraz jak przeorganizować przestrzeń, aby wspierała rozwój dziecka, uzupełniała założenia metodyczne i dydaktyczne, aby stawała się miejsce zdobywania wiedzy i budowania kompetencji. W module tym omawiamy również zagrożenia, z jakimi musimy się liczyć, a które przeszkadzają zwłaszcza w edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, których coraz więcej jest w edukacji otwartej.
3. Pomoce edukacyjne w planie daltońskim – w tym kursie omawiamy pomoce edukacyjne wspierające edukację daltońską, zwłaszcza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kiedy wizualizacja odgrywa kluczową rolę przy nabywaniu kompetencji planowania, kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych, współpracy przy wykonywaniu zadań wymagających pracy zespołowej. Zagadnienie tzw. pomocy daltońskich to również umiejętność wykorzystania tego, co już mamy w placówce, aby nie obciążać niepotrzebnie budżetów. Pokazujemy jak patrzyć na pomoce daltońskie prze pryzmat idei planu daltońskiego.
Bonus: Tygodniowy plan zajęć – projekt: Kochajmy ptaki” – w tymi kursie dajemy konkretny przykład, na bazie projektu, którego głównymi bohaterami są ptaki z najbliższej okolicy, w jaki sposób podejść holistycznie do przygotowania zajęć na cały tydzień uwzględniający wszystkie edukacje, o których musimy pamiętać ze względu na przedszkolną podstawę programową. To gotowe przykłady zajęć, zabaw, prac plastycznych które wypełnią nam cały tydzień w przedszkolu. Jest to również wzorzec, który można powielić dla innych tematów, bo podczas kursu omawiać u uzasadniam poszczególne elementy zajęć, aby łatwiej tę wiedzę można było wykorzystać na innych tematach zajęć,

 

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea