Pedagogika planu daltońskiego część 2.

Pedagogika planu daltońskiego część 2.

Nabór uczestników zakończony. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: https://daltononline.pl

Druga część wprowadzenia do pedagogiki planu daltońskiego przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli, studentów pedagogiki, którzy poszukują nowoczesnych narzędzi do prowadzenia ciekawej, angażującej edukacji mającej na celu wyposażenie dzieci w kompetencje niezbędne do życia w dorosłym świecie jest kontynuacją części 1.

Dostęp do wszystkich materiałów online przez 12 miesięcy od daty zakupu, 24/7.

W pakiecie tym znajdziecie następujące kursy:

1. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego – kurs, w którym otrzymacie wiedzę na temat tego w jaki sposób zbudować zajęcia (lekcję) daltońskie, aby uzyskać zaangażowanie u dzieci oraz efektywnie poprowadzić proces edukacji, mającej na celu zarówno realizację podstawy programowej jak i wyposażenie dzieci w kompetencji wynikające z 3 filarów: Samodzielności, Odpowiedzialności i Współpracy. Jest to moduł, podczas którego prowadzimy analizę przygotowania i prowadzenia zajęć daltońskich w oparciu o dydaktykę, poznaną podczas nauki na uczelniach pedagogicznych oraz o doświadczenia edukatorów daltońskich, którzy od blisko 100 lat czerpią ze źródeł, które swój początek mają jeszcze w nurcie Nowego Wychowania.
2. Organizacja przestrzeni w edukacji daltońskiej – to kurs, w czasie którego dowiesz się na jakie elementy wystroju sali powinniśmy zwrócić uwagę aby nie zakłócało procesu edukacyjnego oraz jak przeorganizować przestrzeń, aby wspierała rozwój dziecka, uzupełniała założenia metodyczne i dydaktyczne, aby stawała się miejsce zdobywania wiedzy i budowania kompetencji. W module tym omawiamy również zagrożenia, z jakimi musimy się liczyć, a które przeszkadzają zwłaszcza w edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, których coraz więcej jest w edukacji otwartej.
3. Pomoce edukacyjne w planie daltońskim – w tym kursie omawiamy pomoce edukacyjne wspierające edukację daltońską, zwłaszcza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kiedy wizualizacja odgrywa kluczową rolę przy nabywaniu kompetencji planowania, kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych, współpracy przy wykonywaniu zadań wymagających pracy zespołowej. Zagadnienie tzw. pomocy daltońskich to również umiejętność wykorzystania tego, co już mamy w placówce, aby nie obciążać niepotrzebnie budżetów. Pokazujemy jak patrzyć na pomoce daltońskie prze pryzmat idei planu daltońskiego.
Bonus: Tygodniowy plan zajęć – projekt: Kochajmy ptaki” – w tymi kursie dajemy konkretny przykład, na bazie projektu, którego głównymi bohaterami są ptaki z najbliższej okolicy, w jaki sposób podejść holistycznie do przygotowania zajęć na cały tydzień uwzględniający wszystkie edukacje, o których musimy pamiętać ze względu na przedszkolną podstawę programową. To gotowe przykłady zajęć, zabaw, prac plastycznych które wypełnią nam cały tydzień w przedszkolu. Jest to również wzorzec, który można powielić dla innych tematów, bo podczas kursu omawiać u uzasadniam poszczególne elementy zajęć, aby łatwiej tę wiedzę można było wykorzystać na innych tematach zajęć,

 

Zamówienie

216.00

PLN

Zamów

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea