Plan daltoński na przedmiotach ścisłych – kurs online

Aleksandra Kozłowska – to nauczycielka matematyki w LO w Lubaczowie, egzaminatorka OKE, tutorka. Pasjonatka psychologii pozytywnej, planu daltońskiego i porozumienia bez przemocy, edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniach, propagatorka myślenia wizualnego – prowadzi stronę na Facebooku „Co myślę to rysuję”. Wierzy w rozwój intelektu, jest zafascynowana procesem przyswajania wiedzy. W codziennej pracy ceni dobrą organizację oraz nastawienie na rozwój. Uważa, że zaangażowany i pełen pasji nauczyciel to taki, który kocha to co robi i bezustannie szuka skuteczniejszych sposobów dotarcia do uczniów, a także uczy się tak dużo, jak to tylko możliwe.

Od kilku już lat z powodzeniem stosuje zasady planu daltońskiego uzyskując wspaniałe efekty. Dodatkowym atutem Oli Kozłowskiej jest jej talent artystyczny, dzięki któremu w swojej pracy stosuje notatki wizualne i w taki też sposób przygotowała prezentację do webinaru. Dzięki tym spotkaniom będziesz mógł/mogła skorzystać z gotowych rozwiązań, nie tylko na matematyce.

Kurs powstał z nagrań 3 webinarów, które w sumie zajęły blisko 4 godziny zegarowe. Aby łatwiej było zapoznac się z odgromną ilością konkretnej wiedzy, podzielony został na moduły i lekcje. Do lekcji dołączone są materiały w postaci pdf, doc do ściągnięcia i wykorzystania w klasie.

Moduł 1: Kierunki i metody.

Lekcja 1: Filary daltońskie.
Lekcja 2: Diagnoza.
Lekcja 3: Motywacja, skuteczne uczenie się i komunikacja.
Lekcja 4: Autonomia, czyli podział zadań i możliwość wyboru.

Moduł 2: Wybór i konsekwencja.

Lekcja 1: Motywacja mająca źródło wewnątrz.
Lekcja 2: Lekcje powtórzeniowe.
Lekcja 3: Samodzielność i nagrody.
Lekcja 4: Modelowanie.
Lekcja 5: Informacje zwrotne.
Lekcja 6: Myślenie wizualne i metody aktywizujące.

Moduł 3: Metody i techniki.

Lekcja 1: Metody i techniki pracy na lekcji – zestawienie.
Lekcja 2: Projekty grupowe i współpraca.
Lekcja 3: Samoocena i nastawienie na rozwój.
Lekcja 4: Informacja zwrotna – dla ucznia i dla nauczyciela.
Lekcja 5: Współpraca z wychowankami i ich rodzicami.
Lekcja 6: Zadania nauczyciela wynikające z realizacji podstawy programowej.

Zamówienie

od

149.00

PLN

Zamów

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea