Pedagogika planu daltońskiego – kurs online

Pedagogika planu daltońskiego – kurs online

32- godzinny kurs z pedagogiki planu daltońskiego zakończony certyfikatem. Dostęp online plus podręcznik użytkownika (95 stron) do pobrania.

Sprzedaż rozpoczęliśmy 1 marca. Kurs udostępnimy od 1 kwietnie 2021 zaraz po zakończeniu sprzedaży.

Jeśli chcesz zapoznasz się z opiniami dotychczasowych uczestników., wejdź na www.daltononline.pl .
Każda edycja ma określoną liczbę uczestników, więc może się zdarzyć, że wcześniej wyczerpią się miejsca.

Kurs online pt „Pedagogika planu daltońskiego” to szkolenie e-learningowe, na które składa się 6 modułów, których zrealizowanie jest niezbędne do tego, aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu podstawowego, wystawionego przez Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltoński.PL. Dostęp do materiałów online przez 12 miesięcy od daty zakupu, 24/7. W miarę rozwoju kursu dołączamy materiały dodatkowe, które na dzień dzisiejszy stanowi ich 5 bonusów (są to dodatkowe kursy, webinary, wykłady)

Moduł 1Historia pedagogiki daltońskiej. Poznajemy autorkę koncepcji, genezę powstania planu daltońskiego oraz jego rozwój na przestrzeni lat, dzięki czemu rozumiemy dlaczego nadal ta koncepcja edukacyjna jest atrakcyjna dla edukacji.

Moduł  2Zasady pracy z instrukcją i pierwsze kroki. Zapoznajemy się z czynnikami, jakie zakłócają zdobywanie wiedzy i nabywanie kompetencji. Dowiadujemy się na jakie aspekty powinniśmy zwrócić uwagę, aby przygotowywać prawidłowo instrukcje do samodzielnej pracy, jak radzić sobie z negatywnym wpływem różnych czynników zewnętrznych na proces edukacyjny. Otrzymujemy szczegółowe wskazówki od jakich działań zaczynamy wprowadzając pierwsze elementy planu daltońskiego, mające na celu pracę w oparciu o 3 filary czyli Samodzielność, Odpowiedzialność i Współpracę.

Moduł 3. Jak wspierać motywację aby (chciało się) uczyć?  Im dziecko młodsze, tym mniej mamy do zrobienia, czyli nie musimy budzić motywacji lecz działać tak, aby nie tłumić jej, bo jest to naturalna cecha każdego nas. Im dziecko starsze, z zwłaszcza jeśli brało udział w edukacji opartej o zewnętrzne motywatory, takie jak tablice z pseudonagrodami w postaci chmurek czy słoneczek, a jeśli mówimy o edukacji w szkole, w oparciu o oceny, tym więcej mamy pracy nad stworzeniem przestrzeni, w której budzi się motywacja wewnętrzna. Ten kurs pokazuje narzędzia, omawia motywatory oraz czynniki niezbędne do tego aby nam się chciało chcieć.  Jest to kurs uniwersalny, który może Wam pomóc nie tylko przy wprowadzaniu planu daltońskiego.

Moduł 4. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego. Kurs, w którym otrzymacie wiedzę na temat tego w jaki sposób zbudować zajęcia (lekcję) daltońskie, aby uzyskać zaangażowanie u dzieci oraz efektywnie poprowadzić proces edukacji, mającej na celu zarówno realizację podstawy programowej jak i wyposażenie dzieci w kompetencji wynikające z 3 filarów: Samodzielności, Odpowiedzialności i Współpracy. Jest to moduł, podczas którego prowadzimy analizę przygotowania i prowadzenia zajęć daltońskich w oparciu o dydaktykę, poznaną podczas nauki na uczelniach pedagogicznych oraz o doświadczenia edukatorów daltońskich, którzy od blisko 100 lat czerpią ze źródeł, które swój początek mają jeszcze w nurcie Nowego Wychowania.

Moduł 5. Organizacja przestrzeni w edukacji daltońskiej. Moduł, w którym dowiesz się m.in. na jakie elementy wystroju sali powinniśmy zwrócić uwagę aby nie zakłócało procesu edukacyjnego oraz jak przeorganizować przestrzeń, aby wspierała rozwój dziecka, uzupełniała założenia metodyczne i dydaktyczne, aby stawała się miejsce zdobywania wiedzy i budowania kompetencji. W module tym omawiamy również zagrożenia, z jakimi musimy się liczyć, a które przeszkadzają zwłaszcza w edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, których coraz więcej jest w edukacji otwartej.

Moduł 6. Pomoce edukacyjne w planie daltońskim.  Omawiamy pomoce edukacyjne wspierające edukację daltońską, zwłaszcza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kiedy wizualizacja odgrywa kluczową rolę przy nabywaniu kompetencji planowania, kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych, współpracy przy wykonywaniu zadań wymagających pracy zespołowej. Zagadnienie tzw. pomocy daltońskich to również umiejętność wykorzystania tego, co już mamy w placówce, aby nie obciążać niepotrzebnie budżetów. Pokazujemy jak patrzyć na pomoce edukacyjne przez pryzmat idei planu daltońskiego.

Bonus 1: Tygodniowy plan zajęć – projekt: Kochajmy ptaki”. Ten materiał bonusowy to odrębny kurs – konkretny przykład zajęć, prowadzonych na zasadach projektu, którego głównymi bohaterami są ptaki z najbliższej okolicy. Dowiesz się w jaki sposób podejść holistycznie do przygotowania zajęć na cały tydzień uwzględniając wszystkie edukacje, o których musimy pamiętać ze względu na przedszkolną podstawę programową. To gotowe przykłady zajęć, zabaw, prac plastycznych które wypełnią nam cały tydzień w przedszkolu. Jest to również wzorzec, który można powielić dla innych tematów, bo podczas kursu omawiać u uzasadniam poszczególne elementy zajęć, aby łatwiej tę wiedzę można było wykorzystać na innych tematach zajęć.

Bonus 2: „7 kroków w kierunku Daltona”. Webinar, podczas którego omawiamy 7 kroków wstępnych, bez których wdrożenie planu daltońskiego może być bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.

Bonus 3: Konstruowanie zadań w klasach 1-3. Jednym z kluczowych elementów w planie daltońskim jest przygotowanie instrukcji do zadań wykonywanych przez dzieci samodzielnie. W 45 minutowym wykładzie przedstawiamy konkretne propozycje i schematy tworzenia instrukcji do zadań.

Bonus 4: Jak przygotować przestrzeń do uczenia się? – uzupełnienie Modułu 5, uwzględniające wpływ różnych czynników zewnętrznych na przestrzeń w klasie. Jest to materiał pomocny w krytycznym spojrzeniu na wyposażenie naszych sal, aby tworzyć przestrzeń, w której dzieci znajdują spokój, atmosferę i poczucie bycia „u siebie”.

Bonus 5: Kompetencje cyfrowe – potrzeby dziecka i nauczyciela. W planie daltońskim stawiamy na kompetencje niezbędne do życia w dorosłym świecie. XXI wiek to oczywiście świat cyfrowy, który nas otacza. Aby dziecko umiało się w nim bezpiecznie poruszać przyglądamy się jakie kompetencje cyfrowe składają się na inteligencję cyfrową. Jest to wskazówka jakie tematy poruszać z najmłodszymi, aby korzystały z dostępnych narzędzi w bezpieczny dla siebie i innych sposób i wzmacniały efektywność własnego rozwoju.

Autorami kursu są: Anna i Robert Sowińscy

Wydawcą kursu jest : SOR-MAN Robert Sowiński

Zamówienie

Data startu: 2021-04-01

349.00

PLN

Zamów

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea