Pedagogika planu daltońskiego – kurs online

Pedagogika planu daltońskiego – kurs online

32- godzinny kurs z pedagogiki planu daltońskiego zakończony certyfikatem. Dostęp online plus podręcznik użytkownika (95 stron) do pobrania.

Nabór uczestników na edycję wiosenną zakończony.

Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do kursu w czasie kolejnego naboru wejdź na  www.daltononline.pl  i zapisz się. 

Placówki zainteresowane szkoleniem rady pedagogicznej prosimy o kontakt na info@plandltonski.pl

Kurs online pt „Pedagogika planu daltońskiego” to szkolenie e-learningowe, na które składa się 6 modułów, których zrealizowanie jest niezbędne do tego, aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu podstawowego, wystawionego przez Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltoński.PL. Dostęp do materiałów online przez 12 miesięcy od daty zakupu, 24/7. W miarę rozwoju kursu dołączamy materiały dodatkowe, które na dzień dzisiejszy stanowi ich 5 bonusów (są to dodatkowe kursy, webinary, wykłady)

Moduł 1. Historia pedagogiki daltońskiej.
Poznajemy autorkę koncepcji, genezę powstania planu daltońskiego oraz jego rozwój na przestrzeni lat, dzięki czemu rozumiemy dlaczego nadal ta koncepcja edukacyjna jest atrakcyjna dla edukacji. Omawiamy w jaki sposób ta koncepcja pojawiłą się w Polsce i jak przetrwała do lat obecnych.

Moduł  2Zasady pracy z instrukcją i pierwsze kroki. Zapoznajemy się z czynnikami, jakie zakłócają zdobywanie wiedzy i nabywanie kompetencji. Otrzymujemy szczegółowe wskazówki od jakich działań zaczynamy wprowadzając pierwsze elementy planu daltońskiego, mające na celu pracę w oparciu na filarach: Samodzielność, Odpowiedzialność i Współpraca.

Moduł 3. Jak wspierać motywację aby (chciało się) uczyć?  Im dziecko młodsze, tym mniej mamy do zrobienia, czyli nie musimy budzić motywacji lecz działać tak, aby nie tłumić jej, bo jest to naturalna cecha każdego nas. Ten moduł pokazuje narzędzia, omawia motywatory oraz czynniki niezbędne do tego aby nam się chciało chcieć.

Moduł 4. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego. Moduł, w którym otrzymacie wiedzę na temat tego w jaki sposób zbudować zajęcia (lekcję) daltońskie, aby uzyskać zaangażowanie u dzieci oraz efektywnie poprowadzić proces edukacji, mającej na celu zarówno realizację podstawy programowej jak i wyposażenie dzieci w kompetencji wynikające z 3 filarów: Samodzielności, Odpowiedzialności i Współpracy.

Moduł 5. Organizacja przestrzeni w edukacji daltońskiej. Moduł, w którym dowiesz się m.in. na jakie elementy wystroju sali powinniśmy zwrócić uwagę aby nie zakłócało procesu edukacyjnego oraz jak przeorganizować przestrzeń, aby wspierała rozwój dziecka, uzupełniała założenia metodyczne i dydaktyczne, aby stawała się miejsce zdobywania wiedzy i budowania kompetencji.

Moduł 6. Pomoce edukacyjne w planie daltońskim.  Omawiamy pomoce edukacyjne wspierające edukację daltońską, zwłaszcza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kiedy wizualizacja odgrywa kluczową rolę przy nabywaniu kompetencji planowania, kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych oraz współpracy . Pokazujemy jak patrzyć na pomoce edukacyjne przez pryzmat idei planu daltońskiego.

Bonus 1: Tygodniowy plan zajęć – projekt: Kochajmy ptaki”. Ten materiał bonusowy to odrębny kurs – konkretny przykład zajęć, prowadzonych na zasadach projektu, którego głównymi bohaterami są ptaki z najbliższej okolicy. Dowiesz się w jaki sposób podejść holistycznie do przygotowania zajęć na cały tydzień uwzględniając wszystkie edukacje, o których musimy pamiętać ze względu na przedszkolną podstawę programową. To gotowe przykłady zajęć, zabaw, prac plastycznych które wypełnią nam cały tydzień w przedszkolu. Jest to również wzorzec, który można powielić dla innych tematów, bo podczas kursu omawiać u uzasadniam poszczególne elementy zajęć, aby łatwiej tę wiedzę można było wykorzystać na innych tematach zajęć.

Bonus 2: „7 kroków w kierunku Daltona”. Webinar, podczas którego omawiamy 7 kroków wstępnych, bez których wdrożenie planu daltońskiego może być bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.

Bonus 3: Konstruowanie zadań w klasach 1-3. Jednym z kluczowych elementów w planie daltońskim jest przygotowanie instrukcji do zadań wykonywanych przez dzieci samodzielnie. W 45 minutowym wykładzie przedstawiamy konkretne propozycje i schematy tworzenia instrukcji do zadań.

Bonus 4: Jak przygotować przestrzeń do uczenia się? – uzupełnienie Modułu 5, uwzględniające wpływ różnych czynników zewnętrznych na przestrzeń w klasie. Jest to materiał pomocny w krytycznym spojrzeniu na wyposażenie naszych sal, aby tworzyć przestrzeń, w której dzieci znajdują spokój, atmosferę i poczucie bycia „u siebie”.

Bonus 5: Kompetencje cyfrowe – potrzeby dziecka i nauczyciela. W planie daltońskim stawiamy na kompetencje niezbędne do życia w dorosłym świecie. XXI wiek to oczywiście świat cyfrowy, który nas otacza. Aby dziecko umiało się w nim bezpiecznie poruszać przyglądamy się jakie kompetencje cyfrowe składają się na inteligencję cyfrową. Jest to wskazówka jakie tematy poruszać z najmłodszymi, aby korzystały z dostępnych narzędzi w bezpieczny dla siebie i innych sposób i wzmacniały efektywność własnego rozwoju.

Autorami kursu są: Anna i Robert Sowińscy

Wydawcą kursu jest : SOR-MAN Robert Sowiński

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea