Program Wsparcia Rówieśniczego

Program Wsparcia Rówieśniczego

Trwają prace nad kursem, zainteresowanych zakupem prosimy o zarejestrowanie się na:

https://bit.ly/wsparcierowiesnicze

Program Wsparcia Rówieśniczego to zestaw dobrych praktyk pozwalających włączyć uczniów w pomoc rówieśnikom: od wspólnej nauki do problemów emocjonalnych i społecznych. W okresie epidemii staje się bardzo ważnym filarem w zapobieganiu wielu kryzysom. 

Kurs przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, którzy widzą konieczność udzielenia szerszej pomocy dzieciom i młodzieży doświadczającej trudności:

  • w kształceniu na odległość, 
  • związanych z izolacją społeczną, obniżeniem nastroju, depresją,
  • natury emocjonalnej np. lęków w wyniku nagłej zmiany trybu życia, 
  • w związku z pogorszeniem warunków ekonomicznych rodziny, 
  • w doświadczaniu przemocy ze strony rówieśników i członków rodziny. 

Kurs Programu Wsparcia Rówieśniczego trwa 3 miesiące. Składa się z 5 modułów, które obejmują praktyki dotyczące wsparcia rówieśniczego: webinaria, warsztaty online, konspekty szkoleń dla mentorów, koordynatorów programu, opiekunów, nauczycieli oraz rodziców. Kurs prowadzony jest przez psychologa, terapeutę systemowego, który łącząc teorię z praktyką pokaże jak kształtować niezbędne kompetencje pozwalające zapobiegać wielu kryzysom oraz jak zoptymalizować i dostosować do potrzeb swojej szkoły, placówki wsparcie rówieśnicze. 

Ukończenie kursu pozwoli uczestnikom:

  • stworzyć dostosowany do indywidualnych potrzeb Program Wsparcia Rówieśniczego, 
  • modyfikować wg własnych potrzeb warsztat szkoleniowy dla mentorów wyposażając ich w niezbędne kompetencje do pełnienia swojej roli,
  • modyfikować wg własnych potrzeb warsztat szkoleniowy z wczesnej interwencji kryzysowej pozwalający przygotować nauczycieli, opiekunów do pełnienia określonej  roli  w programie
  • przeprowadzić superwizje mentorów oraz zaplanować nadzór nad działaniami
  • przygotować narzędzie ewaluacyjne programu.

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea