FAQ

W tym miejscu znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli żaden z tematów, który Cię interesuje nie został tutaj poruszony napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego w zakładce [O nas]:

 1. Zakupiłam kurs ale nie mam żadnej przesyłki, dostałam tylko fakturę i informację o zakupie.

  Po wpłynięciu opłaty, czasem informacja wpływa do nas po 24 godzinach od zamówienia i opłacenia, system automatycznie wysyła maila z platformy wiedza.plandaltonski.pl z danymi do logowania. Potem jest możliwość zmiany hasła na mniej skomplikowane.
 2. Nie widzę wszystkich lekcji, mam tylko pierwszą podświetloną, a reszta jest wyszarzona.

  Aby podświetliła się kolejna lekcja-temat, trzeba przepracować dany Temat i zaznaczyć w prawym górnym rogu „ukończone” (tuż pod linia menu górnego). Taka procedura jest wymuszana przez platformę, jeśli dany kurs ma być zakończony certyfikatem, a ten do takich należy. 
 3. Zakończyłam Temat ale nadal nie mam możliwości obejrzenia kolejnej lekcji.

  Tak się może zdarzyć, kiedy w kursach między tematami-lekcjami są Quizy, które sprawdzają czy kursant zapoznał się z poprzednią lekcją. Quiz dotyczy Tematu po którym następuje i po jego przejściu pojawia się dostęp do kolejnego tematu. Nie zawsze wymagane jest zrealizowanie Quizy w 100%. Taka procedura jest wymuszana przez platformę, jeśli dany kurs ma być zakończony certyfikatem, a ten do takich należy.
   
 4. Jak mogę otrzymać dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie online lub webinarze?

  Zakończenie każdego moduły, czyli kursu składającego się z jednej lub kilku lekcji skutkuje wygenerowaniem się automatycznie Zaświadczenia dla uczestnika. Jest to plik pdf, dostępny po kliknięciu w menu górnym [Zaświadczenia], który może sobie wydrukować każdy z kursantów. Dane osobowe jakie pojawiają się na Zaświadczenie to Imię i Nazwisko osoby, która jest właścicielem maila, jakie podano w czasie zakupu. Jedynie w przypadku zakupu hurtowego kursów przez placówkę, wpisujemy dane ww dane osobowe na podstawie informacji uzyskanej od płatnika za dostęp do kursów i webinarów.
 5. Jak mogę otrzymać Certyfikat?

  Po otrzymaniu kompletu „Zaświadczeń”, oraz wysłaniu do trenera (na adres info@plandaltonski.pl, skąd trafia do osoby opiekującej się daną grupą, teraz jest nią Anna Sowińska ) odpowiedzi na „Zadania” umieszczone w opisie kursu. Certyfikat również otrzymuje się drogą mailową, nie można go jednak sobie samodzielnie wygenerować na platformie kursowej, a jedynie wydrukować. Oryginalność certyfikatu potwierdzania jest certyfikowanym podpisem elektronicznym właściciela platformy.

 6. Czy muszę wysyłać też trenerowi-opiekunowi kursu odpowiedzi na pytania wspierające?

  Nie, pytania wspierające są dla kursanta, aby mechanicznie nie „przerabiać” lekcji, wspomagają zapamiętanie najistotniejszych zagadnień.

 7. Ile mam czasu na wysłanie Zadań?

  Nie ma terminów na wysyłanie zadań, można to zrobić w dowolnie wybranym przez kursanta terminie. Dostęp do kursu jest na 12 miesięcy od daty zakupu i w tym czasie, jeśli kursant chce otrzymać Certyfikat powinien wysłać parce.

 8. Jak można kontaktować się z trenerem-opiekunem?

  Każdy kursant w ramach kursu ma zarezerwowane u trenera 60 minut. Połowa tego czasu przeznaczona jest na odpowiedzi na pytania mailowe oraz na analizę wysłanych materiałów do Zadań, drugie 30 minut przeznaczone jest na konsultację online w uzgodnionym wspólnie dogodnym terminie. Wszelkie ustalenia terminów odbywają się mailowo (info@plandaltonski.pl), a konsultacja online może się odbyć z wykorzystaniem następujących narzędzi: Hangouts, ZOOM, Skype w zależności od wyboru przez kursanta.

 9. Co się dzieje po upływie 12 miesięcy?

  Kursant traci dostęp do kursu online, z możliwością jego przedłużenia na kolejne 12 miesięcy, po uprzednim poinformowaniu Wydawcy kursu o takiej chęci. Wówczas opłata za przedłużenie tego okresu wynosi 50% aktualnej w danym momencie ceny kursu. Jeśli termin ważności kursu minie, zakup będzie możliwy po aktualnych w danym momencie cenach.
 10. Nie zmieniłam hasła przy pierwszym logowaniu i hcuałabym je zmienic teraz, jak to zrobić?

  Proszę wejść w menu na dole strony w zakładke „Moje konto” i tam podać nowe hasło oraz postępować zgodnie z podanymi tam wskazówkami.

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea