Zrozumieć plan daltoński – audiobook

Na dole opisu jest link do darmowego fragmentu.

Ten audiobook jest dla tych, którzy szukają dla siebie drogi, aby być jeszcze bardziej efektywnym w rozwijaniu w dzieciach kompetencji użytecznych życiowo. Pozwoli ci spojrzeć na edukację oczami nie-nauczyciela, choć edukacja stała się dla mnie najważniejszym obszarem, o który powinniśmy dbać zarówno jako Państwo jak i jako społeczeństwo.

Dzielę się z Tobą gotowymi rozwiązaniami. Jeśli zaczniesz je stosować w praktyce, zdziwisz się jak dużo możesz zdziałać.

To również książka dla tych, którzy nie mogą znaleźć dla siebie klucza do własnego rozwoju. Zobaczysz z niej, jak plan daltoński wpłynął na moją drogę od inżyniera do edukatora, a głównym wyzwaniem dla mnie było trzymanie się praktycznej strony edukacji.

Pokazuję jak zasady planu daltońskiego przekładają się na życie. Napisana jest tak jak moje listy, prostym językiem, bo wystarczające skomplikowane jest życie. Pozwoli ci spojrzeć na powiązanie między tym, co możemy zrobić z dziećmi w przedszkolu i szkole, a tym jak to się ma do życia po zakończeniu systemowej edukacji.

Fragmenty recenzji:

„Po pierwszej lekturze nasunęło mi się skojarzenie z „Lapidariami” Ryszarda Kapuścińskiego. Inne nasuwające się skojarzenie nawiązuje do metafory pocztówek, tak bowiem można potraktować poszczególne fragmenty – kilkustronicowe rozdziały, które tworzą zawartość tej pozycji. Autor publikuje systematycznie, w każdy wtorek wcześnie rano, newsletter „Daltońskie wieści”, które można potraktować jako pocztówki właśnie. Ich źródła bywają różne, są nimi przeczytane lektury, wydarzenia, w których Robert Sowiński bierze udział, interakcje, w które wchodzi (na przykład w sieci, której jest zaangażowanym uczestnikiem), przemyślenia, które czyni.(…)


Nie sposób streścić ją w kilku zdaniach. Lepszym rozwiązaniem będzie wskazanie, do jakiego sposobu myślenia (albo używając akademickiego języka: paradygmatu) Autor nawiązuje? W jaki nurt/kierunek pedagogicznej refleksji wpisują się prowadzone w książce rozważania? Nawiązując do propozycji Doroty Klus-Stańskiej (Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, WN PWN, Warszawa 2018) skłonny jestem twierdzić, że najbliżej Robertowi Sowińskiemu do nurtu humanistycznego, który eksponuje wolny wybór i osobistą odpowiedzialność jednostki, kładzie nacisk na rozwój społeczny i emocjonalny, eksponuje wyzwalanie twórczego myślenia i ekspresji artystycznej, wreszcie stawia na wyeliminowanie ze szkoły przymusu oraz presji rywalizacyjnej. Taki wybór nie zaskakuje, biorąc pod uwagę fakt, że plan daltoński powstał w ramach Nowego Wychowania, które kładło nacisk na jednostkę – jej upodmiotowienie.”

prof. dr hab. Roman Leppert

„Treść książki przeznaczona jest dla człowieka pragnącego usprawnić swoją pracę, nadać jej wyższy wymiar. Autor okazuje jak ważna jest rola edukacji w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa. Z tego względu polecam książkę również władzom oświatowym i decydentom na szczeblach ministerialnych. Proponowane rozwiązania, opisywane sytuacje są codziennym chlebem setek tysięcy nauczycieli w Polsce.

Książka jest też przewodnikiem pozwalającym odkryć plan daltoński krok po kroku, autor cierpliwie wyjaśnia wszystko od podstaw, charakteryzując osobowość nauczyciela daltońskiego. Przedstawia prawdziwy obraz współczesnej pracy nauczyciela z konkretnymi radami i sposobami nie tylko na przetrwanie, ale na rozwój i rozkwit osobisty oraz zawodowy.”

dr. Sonia Szramek-Karcz

„Zmiana goni zmianę. Proces adaptacji zdaje się nie kończyć, gdyż wydarzenia wpływające na losy świata wciąż na zaskakują. Jeśli poszukujemy kompetencji przyszłości, znajdziemy je teraz. To zdolność do zwinnego uczenia się i oduczania, do samodzielnego łączenia kropek, do rozbudowywania kompetencji. Książka Roberta pokazuje jak w owe kompetencje wyposażać młodych ludzi, by mogli iść w świat z ufnością i wiarą, że odnajdą swą drogę, nie ważne jak byłaby kręta.”

dr Ewa Hartman

Jeśli wolisz wersję papierową, zapraszam do naszej księgarni: LINK

Chcesz próbny darmowy rozdział? Tutaj możesz się po niego zgłosić: DARMOWY FRAGMENT

– czas odtwarzania: 4 godz. 14 s
– czyta: autor

Zamówienie

Data startu: 2022-06-06

49.00

PLN

Zamów

Copyright © SOR-MAN Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma Publigo